छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश दैलेख आठबीस नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४. कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायण नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश दैलेख गुराँस गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
७. कर्णाली प्रदेश दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
८. कर्णाली प्रदेश दैलेख नौमुले गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
९. कर्णाली प्रदेश दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०. कर्णाली प्रदेश दैलेख भैरवी गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० नभएको
११. कर्णाली प्रदेश दैलेख महाबु गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.24 seconds to render