साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. कर्णाली प्रदेश सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
५२. कर्णाली प्रदेश सल्यान दार्मा गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
५३. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
५४. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५५. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५६. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
५७. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५८. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
५९. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६०. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६१. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका, सुर्खेत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
६२. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
६३. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१८
६४. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
६५. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६६. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६७. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १२ गते शनिबार २०७८-३-१२
६८. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६९. कर्णाली प्रदेश दैलेख आठबीस नगरपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७०. कर्णाली प्रदेश दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७१. कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
७२. कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायण नगरपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
७३. कर्णाली प्रदेश दैलेख गुराँस गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
७४. कर्णाली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७५. कर्णाली प्रदेश दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
Showing 51 to 75 of 79 entries | Takes 0.23 seconds to render