साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-१०
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गोदावरी नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली टिकापुर नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली भजनी नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कैलारी गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली चुरे गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जानकी गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 0.2 seconds to render