छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.24 seconds to render