छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: ११

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.22 seconds to render