साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार २६ गते शनिबार २०७८-३-२६
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला लेकम गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १२ गते शनिबार २०७८-४-१०
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.2 seconds to render