साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-३०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-४
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार २९ गते मंगलबार २०७८-३-२९
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render