छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.27 seconds to render