साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
३०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
३१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१७
३३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
३५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
३६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
४१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
४३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-९
४४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
४५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
४६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२५
४७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
४९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 26 to 50 of 88 entries | Takes 0.24 seconds to render