साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नेपालमा बिधुतिय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६ असार २२ गते आइतबार १५:५०:०० बजे

नेपालमा बिधुतिय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन