साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आवधिक योजनाको विवरण सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ आश्विन ५ गते सोमबार १२:२१:३५ बजे

आवधिक योजनाको विवरण सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै)

विवरण उपलब्ध गराउने इमेल ठेगानाः planning.section@mofaga.gov.np

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन