साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जि.स.स.को सम्पुर्ण बेरुजु शुन्य गर्ने सम्बन्धमा - (श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ चैत्र १२ गते मंगलबार १५:५४:०० बजे

जि.स.स.को सम्पुर्ण बेरुजु शुन्य गर्ने सम्बन्धमा - (श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन