साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. प्रदेश नं. १ पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
३. प्रदेश नं. १ पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. प्रदेश नं. १ पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
५. प्रदेश नं. १ पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१०
६. प्रदेश नं. १ पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-२२
७. प्रदेश नं. १ पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. प्रदेश नं. १ पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.27 seconds to render