साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ झापा अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २४ गते बुधबार
२. प्रदेश नं. १ झापा कन्काई नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२०
३. प्रदेश नं. १ झापा गौरादह नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२१
४. प्रदेश नं. १ झापा दमक नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार २०७७-३-१३
५. प्रदेश नं. १ झापा विर्तामोड नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. प्रदेश नं. १ झापा भद्रपुर नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
७. प्रदेश नं. १ झापा मेचीनगर नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
८. प्रदेश नं. १ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. प्रदेश नं. १ झापा कचनकवल गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
१०. प्रदेश नं. १ झापा कमल गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. प्रदेश नं. १ झापा गौरिगंज गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. प्रदेश नं. १ झापा झापा गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१३. प्रदेश नं. १ झापा बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. प्रदेश नं. १ झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २४ गते बुधबार २०७७-३-२४
१५. प्रदेश नं. १ झापा हल्दिबारी गाउँपालिका, झापा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 0.22 seconds to render