साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २७ गते शनिबार
२. प्रदेश नं. २ सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. प्रदेश नं. २ सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२०
४. प्रदेश नं. २ सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ११ गते बिहीबार २०७७-३-११
५. प्रदेश नं. २ सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. प्रदेश नं. २ सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. प्रदेश नं. २ सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
८. प्रदेश नं. २ सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. प्रदेश नं. २ सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २८ गते बुधबार
१०. प्रदेश नं. २ सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. प्रदेश नं. २ सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-९-२६
१२. प्रदेश नं. २ सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन २० गते मंगलबार
१३. प्रदेश नं. २ सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ कार्तिक २ गते आइतबार
१४. प्रदेश नं. २ सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार
१५. प्रदेश नं. २ सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र २६ गते शुक्रबार २०७७-५-२६
१६. प्रदेश नं. २ सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार २०७७-३-२९
१७. प्रदेश नं. २ सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 0.22 seconds to render