साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १९ गते शुक्रबार
२. प्रदेश नं. २ महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-६-१
५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. प्रदेश नं. २ महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
७. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. प्रदेश नं. २ महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
९. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. प्रदेश नं. २ महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. प्रदेश नं. २ महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. प्रदेश नं. २ महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
१४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन २८ गते बुधबार
१५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 0.22 seconds to render