साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र १५ गते सोमबार
२. प्रदेश नं. २ रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
३. प्रदेश नं. २ रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. प्रदेश नं. २ रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ नभएको
५. प्रदेश नं. २ रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र २४ गते बुधबार
६. प्रदेश नं. २ रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ नभएको
७. प्रदेश नं. २ रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. प्रदेश नं. २ रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
९. प्रदेश नं. २ रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. प्रदेश नं. २ रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ कार्तिक ३ गते सोमबार २०७७-७-३
११. प्रदेश नं. २ रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. प्रदेश नं. २ रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन ३० गते शुक्रबार २०७७-६-३०
१३. प्रदेश नं. २ रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ नभएको
१४. प्रदेश नं. २ रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१५. प्रदेश नं. २ रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१६. प्रदेश नं. २ रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१७. प्रदेश नं. २ रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१८. प्रदेश नं. २ रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.23 seconds to render