छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
२. मधेश प्रदेश सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
३. मधेश प्रदेश सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार २०७७-३-१७
५. मधेश प्रदेश सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार
६. मधेश प्रदेश सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
७. मधेश प्रदेश सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. मधेश प्रदेश सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार २०७७-३-३१
९. मधेश प्रदेश सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
१०. मधेश प्रदेश सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ नभएको
११. मधेश प्रदेश सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
१२. मधेश प्रदेश सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. मधेश प्रदेश सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-११
१४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ मंसिर ३ गते बुधबार २०७७-८-३
१५. मधेश प्रदेश सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र ३१ गते बुधबार
१६. मधेश प्रदेश सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१०
१७. मधेश प्रदेश सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन ७ गते बुधबार २०७७-६-७
१८. मधेश प्रदेश सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१९. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २७ गते शनिबार २०७८-८-१३
२०. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२१. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२०
२२. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ११ गते बिहीबार २०७७-३-११
२३. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२४. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२५. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
Showing 1 to 25 of 136 entries | Takes 0.34 seconds to render