हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३४   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
२. मधेश प्रदेश सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
३. मधेश प्रदेश सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-३१
४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
५. मधेश प्रदेश सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ आश्विन ५ गते बुधबार २०७९-६-५
६. मधेश प्रदेश सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. मधेश प्रदेश सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
८. मधेश प्रदेश सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ भाद्र ३१ गते शुक्रबार २०७९-५-३१
९. मधेश प्रदेश सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०. मधेश प्रदेश सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
११. मधेश प्रदेश सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-३०
१२. मधेश प्रदेश सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
१३. मधेश प्रदेश सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १७ गते मंगलबार २०७९-४-१९
१४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. मधेश प्रदेश सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार २० गते सोमबार २०७९-३-२०
१६. मधेश प्रदेश सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१७. मधेश प्रदेश सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१८. मधेश प्रदेश सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२६
१९. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
२०. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२१. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७९ असार २४ गते शुक्रबार २०७९-३-२४
२२. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
२३. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२४. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७९ भाद्र १५ गते बुधबार २०७९-५-१५
२५. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 25 of 136 entries | Takes 0.11 seconds to render