साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. बागमती प्रदेश धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. बागमती प्रदेश धादिङ खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. बागमती प्रदेश धादिङ गङ्गाजमुना गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
५. बागमती प्रदेश धादिङ गजुरी गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र ८ गते सोमबार
६. बागमती प्रदेश धादिङ गल्छी गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२४
७. बागमती प्रदेश धादिङ ज्वालामूखी गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१६
८. बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
९. बागमती प्रदेश धादिङ थाक्रे गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१०. बागमती प्रदेश धादिङ नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. बागमती प्रदेश धादिङ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. बागमती प्रदेश धादिङ रुवी भ्याली गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१३. बागमती प्रदेश धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार २०७७-३-२६
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 0.21 seconds to render