हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. बागमती प्रदेश सिन्धुली दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. बागमती प्रदेश सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. बागमती प्रदेश सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
६. बागमती प्रदेश सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. बागमती प्रदेश सिन्धुली मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. बागमती प्रदेश सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७८-३-१५
९. बागमती प्रदेश सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१०. बागमती प्रदेश रामेछाप मन्थली नगरपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. बागमती प्रदेश रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१२. बागमती प्रदेश रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२३
१३. बागमती प्रदेश रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
१४. बागमती प्रदेश रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार ११ गते बिहीबार
१५. बागमती प्रदेश रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
१६. बागमती प्रदेश रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन १९ गते सोमबार
१७. बागमती प्रदेश रामेछाप सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
१८. बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
१९. बागमती प्रदेश दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२०. बागमती प्रदेश दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २३ गते मंगलबार २०७७-६-२४
२१. बागमती प्रदेश दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२२. बागमती प्रदेश दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७८-३-२५
२३. बागमती प्रदेश दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
२४. बागमती प्रदेश दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२५. बागमती प्रदेश दोलखा विगु गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१९
Showing 1 to 25 of 119 entries | Takes 0.1 seconds to render