साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. बागमती प्रदेश दोलखा शैलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
२८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
२९. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक वाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
३०. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३१. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
३२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
३३. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
३४. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३५. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
३६. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
३९. बागमती प्रदेश रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४०. बागमती प्रदेश रसुवा कालिका गाउँपालिका, रसुवा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
४१. बागमती प्रदेश रसुवा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४२. बागमती प्रदेश रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४३. बागमती प्रदेश रसुवा आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४४. बागमती प्रदेश धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४५. बागमती प्रदेश धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-८
४६. बागमती प्रदेश धादिङ खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ नभएको
४७. बागमती प्रदेश धादिङ गङ्गाजमुना गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
४८. बागमती प्रदेश धादिङ गजुरी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ नभएको
४९. बागमती प्रदेश धादिङ गल्छी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ३१ गते आइतबार २०७८-४-३१
५०. बागमती प्रदेश धादिङ ज्वालामूखी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
Showing 26 to 50 of 119 entries | Takes 0.22 seconds to render