साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१०१. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१०२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०३. बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौंडा उप-महानगरपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
१०४. बागमती प्रदेश मकवानपुर थाहा नगरपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०५. बागमती प्रदेश मकवानपुर ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०६. बागमती प्रदेश मकवानपुर कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
१०७. बागमती प्रदेश मकवानपुर बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०८. बागमती प्रदेश मकवानपुर बाग्मती गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०९. बागमती प्रदेश मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११०. बागमती प्रदेश मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१११. बागमती प्रदेश मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११२. बागमती प्रदेश मकवानपुर राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११३. बागमती प्रदेश चितवन भरतपुर महानगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११४. बागमती प्रदेश चितवन कालिका नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११५. बागमती प्रदेश चितवन खैरहनी नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११६. बागमती प्रदेश चितवन माडी नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११७. बागमती प्रदेश चितवन रत्ननगर नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार ६ गते आइतबार २०७८-३-१८
११८. बागमती प्रदेश चितवन राप्ती नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
११९. बागमती प्रदेश चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 101 to 119 of 119 entries | Takes 0.23 seconds to render