साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
२. गण्डकी प्रदेश मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २१ गते आइतबार
३. गण्डकी प्रदेश मनाङ नासोँ गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. गण्डकी प्रदेश मनाङ मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 4 of 4 entries | Takes 0.19 seconds to render