साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही बुटवल उप-महानगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१६
२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही देवदह नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार २३ गते मंगलबार २०७७-३-२९
४. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
५. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सैनामैना नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कन्चन गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
१०. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही गैडहवा गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
११. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्चवारी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१५. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सम्मरीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१६. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सियारी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 16 of 16 entries | Takes 0.22 seconds to render