साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
२. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बाणगंगा नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बुद्धभुमी नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार २८ गते आइतबार
५. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२४
६. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शिवराज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु यसोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
९. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु विजयनगर गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण ३१ गते शनिबार
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.21 seconds to render