साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
५. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१८
८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मदाने गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२२
१०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मालिका गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.24 seconds to render