साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
२. लुम्बिनी प्रदेश बाँके कोहलपुर नगरपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
३. लुम्बिनी प्रदेश बाँके खजुरा गाउँपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. लुम्बिनी प्रदेश बाँके बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.21 seconds to render