साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३१
२. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७६-३-१०
३. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया मधुवन नगरपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१२
५. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया राजापुर नगरपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार ७ गते आइतबार
६. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार ७ गते आइतबार २०७७-३-८
७. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.21 seconds to render