साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ अ