साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार २०७७-३-२७
७. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण ३१ गते शनिबार
९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.21 seconds to render