साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश सल्यान बागचौर नगरपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार २०७७-३-२५
२. कर्णाली प्रदेश सल्यान बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
३. कर्णाली प्रदेश सल्यान शारदा नगरपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. कर्णाली प्रदेश सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. कर्णाली प्रदेश सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
७. कर्णाली प्रदेश सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. कर्णाली प्रदेश सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. कर्णाली प्रदेश सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१०. कर्णाली प्रदेश सल्यान दार्मा गाउँपालिका, सल्यान २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.2 seconds to render