साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश दैलेख आठबीस नगरपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. कर्णाली प्रदेश दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायण नगरपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२९
५. कर्णाली प्रदेश दैलेख गुराँस गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार ११ गते बिहीबार
६. कर्णाली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
७. कर्णाली प्रदेश दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
८. कर्णाली प्रदेश दैलेख नौमुले गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १६ गते मंगलबार
९. कर्णाली प्रदेश दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. कर्णाली प्रदेश दैलेख भैरवी गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
११. कर्णाली प्रदेश दैलेख महाबु गाउँपालिका, दैलेख २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.22 seconds to render