छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. कर्णाली प्रदेश जुम्ला सिंजा गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२७. कर्णाली प्रदेश जुम्ला हिमा गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१३
३०. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
३१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
३३. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-९
३४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३७. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
३८. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३९. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४०. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) त्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१४
४१. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) बाँफिकोट गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
४२. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
४३. कर्णाली प्रदेश सल्यान बागचौर नगरपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार ३० गते बिहीबार २०७९-३-३०
४४. कर्णाली प्रदेश सल्यान बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
४५. कर्णाली प्रदेश सल्यान शारदा नगरपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४६. कर्णाली प्रदेश सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२९
४७. कर्णाली प्रदेश सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४८. कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार २६ गते आइतबार २०७९-३-२६
४९. कर्णाली प्रदेश सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
५०. कर्णाली प्रदेश सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२८
Showing 26 to 50 of 79 entries | Takes 0.33 seconds to render