छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. कर्णाली प्रदेश दैलेख नौमुले गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-२५
७७. कर्णाली प्रदेश दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७८. कर्णाली प्रदेश दैलेख भैरवी गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार ३० गते बिहीबार २०७९-३-३०
७९. कर्णाली प्रदेश दैलेख महाबु गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 76 to 79 of 79 entries | Takes 0.27 seconds to render