साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ६ गते शनिबार
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १२ गते शुक्रबार
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण १० गते शनिबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.21 seconds to render