साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१८
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला लेकम गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण ११ गते आइतबार
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.2 seconds to render