साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १९ गते शुक्रबार २०७७-३-२६
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ४ गते बिहीबार २०७७-३-४
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर शुक्लाफाँट नगरपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२१
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर बेलडाँडी गाउँपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १२ गते शुक्रबार
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर लालझाडी गाउँपालिका, कञ्चनपुर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.19 seconds to render