साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६ असार २७ गते शुक्रबार १२:५६:०० बजे

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन