साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

Audio / Visual सामाग्री सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६ भाद्र ३१ गते मंगलबार १७:३०:०० बजे

Audio / Visual सामाग्री 

https://bit.ly/2lTtdBm             -Banner

https://bit.ly/2lQGg6B            -Video

https://bit.ly/2lTb9ay    -Audio Jingle

 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन