साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

तालिममा मनोनयन गरि पठाउने । (श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं.३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश एवम् पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ कार्तिक ८ गते शुक्रबार १३:२९:०० बजे

तालिममा मनोनयन गरि पठाउने ।

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,

(प्रदेश नं.३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश)

पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन