साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आर्थिक वर्ष २०७५ / २०६७ को खर्चको विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ मंसिर २५ गते बुधबार १४:४२:०० बजे

आर्थिक वर्ष २०७५ / २०६७ को खर्चको विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन