छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ कार्यविधि

औधोगिक ग्राम पूर्वाधार विकासमा समन्वय सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ माघ २९ गते बुधबार १४:३१:४१ बजे

औधोगिक ग्राम पूर्वाधार विकासमा समन्वय सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै)  (औद्योगिक ग्राम घोषणा तथासञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड गर्न तलको Word को Icon मा Click गर्नुहोस)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप कार्यविधि