छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ कार्यविधि

बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ (नमूना) सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७६ फाल्गुण ११ गते आइतबार १२:२४:४७ बजे

बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ (नमूना) डाउनलोड गर्नकोलागी तलरहेको Word को Icon मा Click गर्नुहोला । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप कार्यविधि