साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०७६।१२।०४ को निर्णय अनुसार बढुवा नियुक्ति भई पदस्थापन हुनु भएका उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको विवरण ।

संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६ चैत्र ५ गते बुधबार ११:५१:५४ बजे

नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०७६।१२।०४ को निर्णय अनुसार बढुवा नियुक्ति भई पदस्थापन हुनु भएका उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको विवरण । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार