साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचाारीहरुको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ चैत्र ९ गते आइतबार १०:३८:३१ बजे

स्थानिय तहका पदाधिकारी र कर्मचाारीहरुको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन