साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

यस मन्त्रालयको मिति २०७६।१२।०९ को निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भई मिति २०७६।१२।१९ को निर्णय अनुसार भएको पदस्थापन सम्बन्धी विवरण ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६ चैत्र २० गते बिहीबार १५:१८:४६ बजे

यस मन्त्रालयको मिति २०७६।१२।०९ को निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भई मिति २०७६।१२।१९ को निर्णय अनुसार भएको पदस्थापन सम्बन्धी विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन