साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक सकृयता अपनाउने सम्बन्धमा । (राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६ चैत्र २६ गते बुधबार १७:२४:३६ बजे

COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक सकृयता अपनाउने सम्बन्धमा । (राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार