साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

Zoom Meeting सफ्टवेयरको License का लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै)

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७ बैशाख २३ गते मंगलबार १७:५८:०२ बजे

विवरण उपलब्ध गराउने लिंकः https://bit.ly/MoFAGA-Zoom

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन