साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७ जेठ २१ गते बुधबार १४:१६:०९ बजे

स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन