साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नगर / गाँउसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा। (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ असार ७ गते आइतबार १३:२९:२७ बजे

नगर / गाँउसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन